Glede - Trivsel - Trygghet - Mestring - Utfordringer

Løkki Lørdag

inflatable1

Velkommen til fri lek i Gaalaashallen!

Spillere i alle aldre og uansett klubbtilhørighet er velkomne.

Lørdager kl 1030 – 1200

Del dette

Facebook
Twitter
LinkedIn